Backup cấu hình Switch Router dễ dàng khi telnet

Thông thường khi cần backup cấu hình switch hay router, chúng ta thường sử dụng tới tftp, tuy nhiên nếu không muốn động chạm tới tftp mà vẫn lưu được file cấu hình để tiện cho việc nghiên cứu quản lý, thì cách sau đây có thể là giải pháp của bạn:

Bước 1: Tạo 1 file text trong ổ C:\ và đặt tên tùy ý, ví dụ sw-config.txt.

Bước 2: Mở công cụ dòng lệnh và thực hiện lệnh sau:

Telnet –F c:\sw-config.txt IP của switch hoặc router

 

Tới đây, bạn có thể thoát phiên truy cập sw thông qua telnet và mở file vừa tạo để kiểm tra !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Điền số vào ô:

Content Protection by DMCA.com