SADmin Blog
Take care of your body, that is the first place you check-in and the last place before you start new journey.

Tìm hiểu về Digital Forensic

Pháp y là việc ứng dụng khoa học để điều tra tội phạm và xác định sự thật. Do việc các thiết bị kỹ thuật số ngày càng trở nên phổ biến, ví dụ như máy tính và smartphone, một nhánh pháp y mới đã … Read More

Tìm hiểu về Operating System Security

Ngày qua ngày, chúng ta sử dụng máy tính hay smartphone và tương tác rất nhiều với hệ điều hành. Nhưng nhiều người vẫn không rõ lắm về khái niệm này. Hệ điều hành là gì ? Hệ điều hành về cơ bản, nó là … Read More

Tìm hiểu về Web Application Security

Web Application là gì ? Trước khi Web Application – ứng dụng web trở nên phổ biến như hiện tại thì khái niệm ứng dụng thường được hiểu là các chương trình phần mềm được cài đặt trên máy tính để giải quyết cho một … Read More