Offline Domain Join – Một giải pháp khác của Join Domain

Offline Domain Join – Một giải pháp khác của Join Domain

Là quản trị viên một hệ thống sử dụng Active Directory, thì chắc hẳn join domain sẽ không còn là vấn đề lạ lẫm. Như chúng ta đã biết, mô hình workgroup và domain khác nhau chủ yếu ở sự quản lý tập trung. Một máy tính được gia nhập vào miền (join domain) thực ra là nó đã được quản trị bởi một hay nhiều máy chủ khác.

Quá trình join domain, bản chất là tạo mối quan hệ tin tưởng giữa một máy chủ quản trị miền (Domain Controller) với máy tính gia nhập miền. Nó đòi hỏi sự thay đổi trạng thái trên cả máy Domain Controller và cả máy gia nhập miền. Kéo theo đó, điều kiện bắt buộc là phải có kết nối được duy trì giữa hai máy tính này.

offline domain join đồng bộ
offline domain join đồng bộ

Tuy nhiên khi chúng ta không thể duy trì kết nối đó thì sao ? Hẳn là việc gia nhập một máy trạm vào miền sẽ không thể diễn ra. Tuy nhiên, với hệ thống sử dụng Windows Server 2008 R2 và Windows 7 trở về sau thì việc gia nhập miền khi không có kết nối giữa hai máy là hoàn toàn có thể. Khái niệm này có tên là “Offline Domain Join

offline domain join không có mạngqoffline domain join không có mạng
offline domain join không có mạng

Hiểu một cách đơn giản, Offline Domain Join giúp chúng ta đảm bảo vấn đề gia nhập miền trong điều kiện kết nối mạng không sẵn sàng. Quá trình thực hiện cũng vô cùng đơn giản:

Tại máy Domain Controller ta sẽ định nghĩa ra máy tính nào sẽ join domain và file chứa thông tin cấu hình domain sẽ được lưu ở đâu:

djoin /provision /domain contoso.com /machine Desktop-01 /savefile C:\offline-domain-join.txt

Chú ý, cần chuyển tập tin chứa thông tin cấu hình này tới máy được chỉ định sẽ gia nhập miền để thực hiện việc join domain offline: (giả sử, file được lưu tại ổ C):

djoin /requestODJ /loadfile C:\offline-domain-join.txt /windowspath %SystemRoot% /localos

Sau khi hoàn tất quá trình, khởi động lại máy tính để thấy máy đã được gia nhập vào miền. Chú ý, thực bản chất tại thời điểm này:

  • Trạng thái AD thay đổi mà không cần phải có kết nối mạng.
  • Tương tự, trạng thái máy domain join cũng thay đổi mà ko có kết nối nào tới DC
  • Khi hai máy kết nối với nhau sau này, mọi thứ sẽ được đồng bộ lại sau.

Offline Domain Join, giúp chúng ta giảm nhẹ gánh nặng quản trị, tiết kiệm thời gian và công sức bỏ ra. Linh hoạt hơn trong các môi trường chưa sẵn sàng về kết nối mạng.

No Responses

  1. Pingback: Offline Domain Join – Một cách khác của Join Domain 04/02/2015
  2. Pingback: Offline Domain Join - Một cách khác của Join Domain - NGOTIENDAT.COM 05/02/2015
  3. Pingback: Offline Domain Join – Một cách khác của Join Domain | Ngotiendat.com – Chia sẻ kinh nghiệm học quản trị mạng 07/02/2015
  4. Pingback: Offline Domain Join – Một cách khác của Join Domain | Ngotiendat.com – Chia sẻ kinh nghiệm học quản trị mạng 14/02/2015
  5. Pingback: Offline Domain Join – Một cách khác của Join Domain | Ngo Tien Dat Blog 01/03/2015

Give a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.