Phân biệt giữa Role và Feature trong Windows Server

Phân biệt giữa Role và Feature trong Windows Server

Nếu đã từng cài đặt Windows Server 2008 hay 2012 chắc hẳn bạn sẽ không còn lạ lẫm với 2 cụm từ RoleFeature. Tuy nhiên, để phân biệt rạch ròi 2 thành phần này có thể hơi khó khăn một chút.

Phân biệt role và feature trong windows server 2012

Role và Feature xuất hiện “lần đầu” trong phiên bản Windows Server 2008. Nhưng khá nhiều người cho tới phiên bản hiện tại là 2012 cũng không thực sự hiểu rõ ràng về hai khái niệm này ! Ví dụ đơn giản nhé, nếu bạn đang muốn cài đặt một Web Server IIS, vậy thì đó sẽ là một Role hay một Feature ???

Thực ra ở trường hợp này nếu câu trả lời là cả 2 thì cũng đúng, tại sao vậy ? Đơn giản thôi, bạn có thể hiểu: Role là một chức năng chính của server, trong khi đó, feature lại đóng vai trò như các phần mở rộng (add-on) hay các tiện ích nhỏ.  Và dù là Role hay Feature thì bạn có thể hiểu một cách nhẹ nhàng hơn, rằng tất cả đó đều là các tiện ích của Windows Server 2008/2012 chứ không phải ứng dụng của hãng thứ 3.

Một số Role và Feature thông dụng bao gồm:

Role:

 • Windows AD/DC Server,
 • DNS,
 • DHCP,
 • File,
 • Print,
 • NAP,
 • Terminal Server,
 • IIS,
 • WDS,
 • WSS

Feature:

 • .NET,
 • Bitlocker Encryption,
 • BITS,
 • Remote Assistance,
 • SMTP Server,
 • SNMP,
 • telnet server & client,
 • failover,
 • NLB,
 • TFTP,
 • Windows Server Backup,
 • WINS,
 • Powershell

Bên cạnh đó cũng có thể hiểu theo một ý khác, đó là:

 • Role: thường là các dịch vụ hướng tới cung cấp cho hệ thống
 • Feature: là các tính năng phục vụ cho chính server ấy.

Give a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.