SADmin blog
SADmin blog means sad in a minute and block negative things...

Nhật ký chạy bộ hướng đến Full Marathon 2023

Trước đây tôi không có hứng thú với bộ môn chạy lắm, vì lúc ấy từng nghĩ tập tành theo hướng sức mạnh thì tốt hơn. Thỉnh thoảng cũng có chạy bộ 5-7 km những cũng chỉ là để cho vui. Từ khoảng cuối 2020 …

Tìm hiểu về Digital Forensic

Pháp y là việc ứng dụng khoa học để điều tra tội phạm và xác định sự thật. Do việc các thiết bị kỹ thuật số ngày càng trở nên phổ biến, ví dụ như máy tính và smartphone, một nhánh pháp y mới đã …

ARP và cách nó bị đầu độc (poisoning)

Giao thức ARP là gì ? Như chúng ta đã biết, trong mạng LAN có 2 loại địa chỉ vô cùng quen thuộc là: Địa chỉ MAC và địa chỉ IP. Giao thức ARP làm nhiệm vụ phân giải địa chỉ IP và MAC, cho …

Tìm hiểu về Operating System Security

Ngày qua ngày, chúng ta sử dụng máy tính hay smartphone và tương tác rất nhiều với hệ điều hành. Nhưng nhiều người vẫn không rõ lắm về khái niệm này. Hệ điều hành là gì ? Hệ điều hành về cơ bản, nó là …

Tìm hiểu về Web Application Security

Web Application là gì ? Trước khi Web Application – ứng dụng web trở nên phổ biến như hiện tại thì khái niệm ứng dụng thường được hiểu là các chương trình phần mềm được cài đặt trên máy tính để giải quyết cho một …