Uncategorized

Thu thập thông tin qua SNMP

SNMP là giao thức giám sát mạng đơn giản. Nó là một giao thức mà bất kỳ nhà quản trị mạng cũng nên biết đến. Với khả năng cung cấp thông tin, trạng thái của các thiết bị mạng, SNMP cũng là một mục tiêu … Read More