Cài đặt VMware Tools trên CentOS 5.x – 6.x

Cài đặt VMware Tools trên CentOS 5.x – 6.x

Cài đặt Vmware Tools Centos
Cài đặt Vmware Tools Centos

[box type=”info” align=”alignleft” width=”250″ ]VMware Tools là gì ?
VMware Tools là bộ công cụ giúp tăng cường hiệu suất cho máy ảo của VMware. Hiểu một cách đơn giản, VMware Tools sẽ đem lại cho bạn các lợi ích sau đây:

 • Cho phép Shutdown một máy ngay từ giao diện quản lý chung bên ngoài
 • Tăng cường về xử lý đồ họa trên máy ảo
 • Hỗ trợ về chuột tốt hơn
 • Hỗ trợ về cut, copy, paste giữa máy thật và máy ảo
 • Đồng bộ thời gian giữa máy thật và máy ảo
 • Tăng cường hiệu suất kết nối mạng.

VMware Tools bao gồm các thành phần sau:

 • VMware Device Driver: thay thế cho các driver đáng ra phải cài trên máy ảo bằng driver của phần cứng vật lý để đảm bảo các vấn đề về kết nối mạng và ngăn chặn các vấn đề về tương thích driver. VMware Device Driver sẽ giúp cho chuột hoạt động trơn tru hơn, sẵn sàng về chia sẻ thư mục và cải thiện âm thanh, đồ họa.
 • VMware Services: đảm bảo các vấn đề về giao tiếp giữa máy ảo và máy thật. Các chương trình này chạy ở chế độ nền với tên gọi vmtoolsd.exe ở Windows hay vmware-tools-daemon ở Mac OS X….
 • VMware User Process: cung cấp các cơ chế về cut, copy, paste giữa máy ảo và máy thực. Đồng thời nó cũng cải thiện về chuột và độ phân giải màn hình.

[/box]

Trong Linux ở chế độ dòng lệnh, thì việc cài đặt VMware Tools không đơn giản như việc cài đặt trên Windows chỉ click và click cho tới Finish. Tuy nhiên, để thực hiện cài VMware Tools trên Linux cũng không quá phức tạp. Thử một chút với CentOS 5.x-6x nhé !

 1. Mở VMware Workstation hoặc ESX console:
 2. Lựa chọn VM cần cài đặt VMware Tools
 3. Từ tab VM chọn Install VMware Tools
 4. Thực hiện mount ổ đĩa và cài đặt VMware Tools:

[box type=”shadow” align=”alignleft” width=”250″ ]

[root@Centos6 ]# mount /dev/cdrom /mnt
[root@Centos6 ]# cd /mnt
[root@Centos6 mnt]# cp VMwareTools-* /tmp
[root@Centos6 mnt]#cd /tmp
[root@Centos6 tmp]# tar -xzvf VMwareTools-*
[root@Centos6 tmp]# cd vmware-tools-distrib
[root@Centos6 vmware-tools-distrib]# ./vmware-install.pl
[/box]

[box type=”note” align=”alignleft” width=”250″ ]
Khi được hỏi [Yes/No] Các bạn chỉ cần nhấn Enter theo mặc định để hoàn tất quá trình cài đặt.
Việc khởi động lại là hoàn toàn bắt buộc để khởi chạy VMware Tools.[/box]

Give a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.