Chặn người dùng truy cập website theo danh sách trong Squid

Chặn người dùng truy cập website theo danh sách trong Squid

Có những câu hỏi kiểu như: Tôi có cả tá website cần phải chặn, tôi cần làm gì ? hay chặn người dùng truy cập website với Squid Proxy bằng cách đơn giản thật là lằng nhằng, tôi cứ phải điền từng dòng một nhìn rất loằng ngoằng và khó quản lý ! Không sao, chặn website theo danh sách chính là một giải pháp cho bạn:

chặn website theo list với squid proxy

Về bản chất, quá trình này bao gồm 3 bước sau đây:

  1. Tạo một file text liệt kê các domain cần chặn.
  2. Định nghĩa một danh sách điều khiển truy cập tương ứng
  3. Khởi động lại dịch vụ Squid

Đầu tiên bạn cần tạo ra một danh sách các domain cần phải chặn:

[root@thaisnake ~]# nano /etc/squid/chan.website.giaitri

Liệt kê các website cần phải chặn:

vozforums.com
haivl.com
muong14.com
facebook.com
ngoisao.net

Lưu lại file text kể trên và tiếp tục chỉnh sửa trong file squid.conf

[root@thaisnake ~]# nano /etc/squid/squid.conf

Thêm dòng luật mới cho phép chặn theo list danh sách vừa tạo ở trên:

acl chan-website dstdomain "/etc/squid/chan.website.giaitri"

http_access deny chan-website

Cuối cùng chỉ việc khởi động lại dịch vụ Squid để kiểm tra kết quả:

[root@thaisnake ~]# nano /etc/init.d/squid restart

 

Give a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.