Chặn người dùng truy cập website với Squid Proxy

Chặn người dùng truy cập website với Squid Proxy

Vì một vài lý do nào đó, chúng ta vẫn thường phải chặn các người dùng trong hệ thống mạng truy cập một số website nhất định. Chẳng hạn như để nâng cao năng suất và tập trung trong công việc, chúng ta thường chặn nhân viên truy cập facebook hay vOz để xem linh tinh và tám nhảm.

chặn website với squid proxy server

Squid Proxy là một mã nguồn mở khá mạnh mẽ cho phép chúng ta thực hiện được điều này. Bên cạnh khả năng cache lại các truy vấn web giống nhau để tăng tốc độ web, Squid còn là một danh sách điều khiển truy cập mạnh mẽ giúp các quản trị viên có thể lọc lưu lượng mạng như mong muốn.

Vậy ngăn chặn truy cập một website với Squid, bạn cần làm gì ?

Để làm được điều này, chúng ta chỉ cần thêm 2 dòng dưới đây vào file squid.conf:

[root@thaisnake ~]# nano /etc/squid/squid.conf

# Thêm 2 dòng dưới đây để chặn truy cập tới vOz

acl voz dstdomain .vozforums.com
http_access deny voz

Sau khi lưu lại file squid.conf, khởi động lại dịch vụ squid:

[root@thaisnake ~]# /etc/init.d/squid restart

Một vài người có đặt câu hỏi rằng, vì lý do muốn chặn các trang web đồi trụy, cần chặn các trang có chữ “p0rn” trong tên website chẳng hạn ? Đơn giản thôi ! Bạn chỉ việc thêm vào 2 dòng dưới đây:

acl chan_p0rn url_regex -i p0rn
http_access deny chan_p0rn

Sau đó lưu lại file và khởi động lại dịch vụ Squid !

1 Comment

  1. Pingback: Chặn download file với Squid Proxy Server | Thái Snake | Chia sẻ kiến thức học quản trị mạng 24/08/2014
  2. vozer 16/10/2015

Give a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.