Khắc phục lỗi đồng bộ khi nâng cấp DC từ xa

Khắc phục lỗi đồng bộ khi nâng cấp DC từ xa

Khi tiến hành mở rộng chi nhánh bên ngoài hệ thống mạng cục bộ, có thể điều bạn sẽ thực hiện là tạo một miền con (child domain) cùng khả năng đồng bộ tự động về miền chính. Để thực hiện được yêu cầu này, cần thiết phải tạo thêm Site và Subnet trong dịch vụ Active Directory Site and Services.

Tuy nhiên, khi tiến hành nâng cấp trực tiếp từ máy tính tại chi nhánh, có thể bạn sẽ mất rất nhiều thời gian ở bước này:

Khắc phục lỗi đồng bộ chậm

Mình đã thử rất nhiều giải pháp cho vấn đề này, tuy nhiên cũng không mang lại nhiều hiệu quả !

Tuy nhiên, hãy thử thực hiện theo cách sau:

  1. Dừng lại quá trình nâng cấp (nếu đang thực hiện)
  2. Gỡ bỏ server chi nhánh khỏi domain controller nếu đã join (cũng cần chắc chắn rằng nó không còn xuất hiện trong AD Site and Services)
  3. Khởi động lại server
  4. Gia nhập server vào miền (join domain)
  5. Cài đặt role AD DS
  6. Thực hiện promote server lên child Domain Controller

Chú ý: Phải chắc chắn rằng, bạn đã gia nhập server vào miền, trước khi thực hiện promote lên domain controller (2 việc này không làm đồng thời)

P/s: Có thể Offline Domain Join cũng là một gợi ý, trong tình trạng kết nối mạng quá lồi lõm :D

 

” لُلُصّبُلُلصّبُررً ॣ ॣh ॣ ॣ 冗 ”

 

Give a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.