Mẹo gộp các file ổ đĩa trong VMware

Mẹo gộp các file ổ đĩa trong VMware

Hẳn nhiều bạn đã biết khi tạo máy ảo trong VMWare, chúng ta sẽ luôn gặp phải một lựa chọn khi cấu hình ổ đĩa, đó là lựa chọn lưu file ổ đĩa máy ảo thành 1 file hay chia nhỏ ra nhiều file ?

Mẹo gộp ổ đĩa trong VMware
                                                                    Mẹo gộp ổ đĩa trong VMware

Cần phải lưu ý là: tùy chọn này có do nhiều hệ thống file của hệ điều hành chỉ có lưu file với 1 kích thước nhất định, ví dụ tối đa 4GB/file với FAT32. Vậy nếu lưu tất cả vào một file, chắc chắn sẽ xảy ra sự cố. Nhà sản xuất có lưu ý rằng, việc phân nhỏ file ổ cứng ảo có thể làm giảm hiệu suất ổ cứng.

Nếu hệ thống file của bạn hỗ trợ, tốt hơn hết là đổi nó về 1 file thì ổn hơn.

Để làm điều này, chúng ta sẽ cần tới công cụ vmware-vdiskmanager.exe có sẵn để ghép nối chúng lại với nhau. Hãy thực hiện bằng lệnh sau đây.

C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation>vmware-vdiskmanager.exe -r "F:\LAB\Bali\Bali-Linux.vmdk" -t 0 "F:\LAB\Bali\NewDisk.vmdk"
Creating disk 'F:\LAB\Bali\NewDisk.vmdk'
Convert: 100% done.
Virtual disk conversion successful.

Sau khi convert xong, lưu ý xóa hết file .vmdk cũ rồi đổi tên file ổ cứng vừa tạo về đúng tên như ban đầu để máy ảo có thể nhận ra và tiếp tục sử dụng.

1 Comment

  1. Đình Tuấn 26/10/2020

Give a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.