Phân biệt các phiên bản của Windows Server 2012 R2

Phân biệt các phiên bản của Windows Server 2012 R2

Như chúng ta đã biết, hiện tại Windows Server đang ngày càng được sử dụng rộng rãi cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Microsoft. Phiên bản windows Server 2003 của hơn 1 thập kỷ trước gần như đã không còn được sử dụng do tồn tại khá nhiều bug cũng như không đáp ứng được cho nhu cầu hiện tại. Theo đúng chu kỳ công nghệ 5 năm, có lẽ Windows Server 2008 cũng đang dần nghỉ hưu để lại thị trường cho Windows Server 2012 R2 !

Tuy nhiên, để tối ưu về mặt chi phí cũng như kỹ thuật thì các bạn sẽ cần biết qua về các phiên bản Windows, các tính năng và đặc điểm tương ứng:

[table id=1 /]

Give a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.