QNAP iscsi password recovery

QNAP iscsi password recovery

Một ngày đẹp trời, mở iscsi initator và phát hiện kết nối tới storage qua iscsi biến mất.

Chợt toát mồ hôi vì không nhớ password lưu ở đâu, vì đã quá lâu rồi.

Mở giao diện web ra xem, trời, no hope….

Lên mạng search thì một số ông thần bảo rằng cần delete target đi và tạo lại, nhưng thật may mắn nó kịp ghi thêm, sau đó toàn bộ data sẽ mất.

Tìm kiếm một hồi thì phát hiện ra, thông tin mật khẩu đã cấu hình này được lưu lại dưới dạng clear text khi truy cập file cấu hình qua ssh như dưới đây

/etc/config/iscsi_trgt.conf. Search CHAPPasswd

Vậy để bảo mật, cần thiết phải tắt truy cập qua giao thức SSH, và đặt mật khẩu mạnh vào nhé. Và QNAP cũng có 2 step verification nữa đó.

Give a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.