Reset mật khẩu CentOS thật đơn giản

Reset mật khẩu CentOS thật đơn giản

Reset password CentOS thật đơn giản
Reset password CentOS thật đơn giản

Một ngày đẹp trời nào đó, bạn bỗng quên mất mật khẩu CentOS của mình. Cũng bình thường thôi vì trong đầu bạn đang có quá nhiều password. Vậy cần làm gì để reset password tài khoản quản trị này ???

Việc này cũng khá đơn giản, tuy nhiên bạn sẽ không thể reset password centOS của mình thông qua telnet được. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải truy cập trực tiếp vào server CentOS. Nếu trong tình huống máy chủ đặt tại trung tâm dữ liệu, bạn có thể sử dụng tới KVM Switch để có thể truy cập và reset password từ xa.

Đầu tiên, bạn cần khởi động lại server CentOS của mình. Tại tùy chọn khởi động đầu tiên, nhấn một phím bất kỳ để thay đổi:

nhấn một phím bất kỳ để bắt đầu
nhấn một phím bất kỳ để bắt đầu

Tiếp theo nhấn phím “e” (edit) để sửa đổi tùy chọn khởi động:

Nhấn phím e để thay đổi tùy chọn khởi động
Nhấn phím e để thay đổi tùy chọn khởi động

Tại màn hình tiếp theo, lựa chọn dòng “kernel ……….” và bấm phím “e” để thay đổi chế độ khởi động:

Thay đổi chế độ khởi động
Thay đổi chế độ khởi động

Tiếp tục nhấn phím “1” hoặc “S”

Nhấn phím 1 hoặc S để tiếp tục
Nhấn phím 1 hoặc S để tiếp tục

Sau đó, nhấn “Enter” để boot vào server mà không cần phải nhập mật khẩu:

Nhấn enter để vào chế độ không yêu cầu mật khẩu
Nhấn enter để vào chế độ không yêu cầu mật khẩu

Cuối cùng, thay đổi mật khẩu, và khởi động lại server để tiếp tục sử dụng như bình thường:

Hoàn tất quá trình reset password centos
Hoàn tất quá trình reset password centos

Give a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.