Security

Tìm hiểu về Cyber Security

Offensive Security là gì ? Một cách ngắn gọn thì đây là quá trình đột nhập vào hệ thống máy tính, khai thác các lỗi phần mềm, tìm kiếm các lỗ hổng trên ứng dụng để chiếm quyền truy cập một cách trái phép. Để … Read More

QNAP iscsi password recovery

Một ngày đẹp trời, mở iscsi initator và phát hiện kết nối tới storage qua iscsi biến mất. Chợt toát mồ hôi vì không nhớ password lưu ở đâu, vì đã quá lâu rồi. Mở giao diện web ra xem, trời, no hope…. Lên mạng … Read More

Trích xuất người dùng với SMTP

Trong các thử nghiệm thâm nhập hạ tầng mạng, SMTP là một đối tượng cần được nhắm đến. Dịch vụ này có thể giúp pentester thực hiện trích xuất tên người dùng thông qua các lệnh EXPN và VRFY nếu các lệnh này chưa bị … Read More