Cấu hình CentOS cơ bản

Cấu hình CentOS cơ bản

cấu hình centos cơ bản
cấu hình centos cơ bản

Cũng như nhiều bản phân phối khác, CentOS là một bản phân phối dựa trên kernel của hệ điều hành Linux. CentOS có nguồn gốc ban đầu được xuất phát từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Ngày nay, CentOS thường được sử dụng trong các doanh nghiệp nhiều hơn là cho nhu cầu của người dùng cá nhân. CentOS là viết tắt của cụm từ Community ENTerprise Operating System (nghĩa là hệ điều hành dành cho doanh nghiệp nói chung).

Theo thống kê hiện tại thì CentOS vẫn luôn cạnh tranh ngôi vị dẫn đầu với Debian (một bản Linux khá nổi tiếng khác).

Cần hiểu rằng Red Hat Enterprise Linux là một dịch vụ trả tiền và các mã nguồn hệ điều hành này sử dụng thì đều được công bố bởi Red Hat. Những người phát triển CentOS đã tận dụng mã nguồn của Red Hat để tạo ra một sản phẩm hoàn toàn tương tự tuy nhiên cái giá của nó là miễn phí. Dự án này không liên kết với RedHat, vì lý do đó, nó không nhận được chút hỗ trợ tài chính nào từ công ty này. Chủ yếu, nguồn kinh phí hỗ trợ đều được đóng góp từ những người dùng hoặc các nhà tài trợ khác.

Cần chú ý một chút về cách đặt tên, ví dụ: CentOS 6.4 thì có nghĩa là phiên bản này được xây dựng từ bản Red Hat Enterprise Linux 6  cập nhật 4.

Phần tiếp theo sẽ giới thiệu qua về một số cấu hình căn bản trên CentOS:

1. Cấu hình thêm tài khoản quản trị trong CentOS:

[box type=”shadow” align=”aligncenter” width=”250″ ][root@thaisnake ~]# useradd thaisnake
[root@thaisnake ~]# passwd thaisnake
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
[root@thaisnake ~]# exit [/box]

2. Cấu hình tắt Firewall trên CentOS:

[box type=”shadow” align=”aligncenter” width=”250″ ][root@thaisnake ~]# /etc/rc.d/init.d/iptables stop
[root@thaisnake ~]# chkconfig iptables off
[root@thaisnake ~]# chkconfig ip6tables off[/box]

3. Cấu hình tắt SE Linux trên CentOS: (chỉnh sửa trong file selinux)

[box type=”shadow” align=”aligncenter” width=”250″ ][root@thaisnake ~]# vi /etc/sysconfig/selinux
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#enforcing – SELinux security policy is enforced.
#permissive – SELinux prints warnings instead of enforcing.
#disabled – SELinux is fully disabled.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= type of policy in use. Possible values are:
#targeted – Only targeted network daemons are protected.
#strict – Full SELinux protection.
SELINUXTYPE=targeted[/box]

 

 <còn tiếp>

3 Comments

  1. viet 05/08/2014
    • Thái Snake 05/08/2014
  2. viet 05/08/2014

Give a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.