cơ bản

Cấu hình CentOS cơ bản

Cũng như nhiều bản phân phối khác, CentOS là một bản phân phối dựa trên kernel của hệ điều hành Linux. CentOS có nguồn gốc ban đầu được xuất phát từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Ngày nay, CentOS thường được sử … Read More